قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری
قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان ١٣٩٩

قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان ١٣٩٩ – اقطاع نیوز | اخبار ایران و جهان


قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان ١٣٩٩

به گزارش اقطاع نیوز و به نقل از مرکز آمار ایران، در بخش غلات، در سه ماهه دوم سال ١٣٩٩، متوسط قیمت گندم ٢۴٧۴۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۴٣,٨ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت جو ٢١٣۴٧ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل ٩.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش حبوبات، در فصل تابستان سال ٩٩، متوسط قیمت نخود با ۶۶,٢ درصد افزایش، ٩٧۵٧٨ ریال و متوسط قیمت عدس با ١۵٣.٧ درصد افزایش معادل ١۴۶۵٢۶ ریال بوده است.

در بخش محصولات جالیزی، در سه ماهه دوم سال ٩٩، متوسط قیمت هندوانه ١١٩٢٣ ریال و خربزه ٢٣٢٧۶ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل معادل ١۴٨,٣و ٨٩.٢درصد افزایش نشان داده است و همچنین متوسط قیمت خیار ۴٩٢۵٩ ریال بوده و در نتیجه ١٢٢.١ درصد افزایش نشان داده است.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه دوم سال ٩٩، متوسط قیمت سیب زمینی ١۵۴۶٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۵٠,۶ درصد کاهش نشان داده است. همچنین متوسط قیمت گوجه فرنگی ١١١۴١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٢١.٧ درصد افزایش داشته ­است. به علاوه متوسط قیمت پیاز با ٣٨.٢ درصد افزایش نسبت به تابستان سال قبل، برابر ١۵۶١۶ ریال بوده است.

دربخش محصولات علوفه‌ای، در تابستان٩٩، متوسط قیمت یونجه ٢٣٧۶٢ ریال و متوسط قیمت کاه ٨٨۵۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٨,٠ و ١٢٠.۵ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، در سه ماهه دوم سال ٩٩، متوسط قیمت زردآلو ٧٠۶١۵، هلو  ۵٣۵۶١ و آلبالو ٩٠٠١۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۴٢,٩، ٣٢.۵و ١٠٧.۵ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط قیمت گیلاس با    ۶٠.۴ درصد افزایش برابر ١۴٢۴٧٠ بوده است.  

در بخش میوه‌های دانه‌دار، در تابستان٩٩، متوسط قیمت سیب درختی ۵٠۶٧۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨۴,۶ درصد افزایش و متوسط قیمت انگور ۴۵٢۴۶ ریال بوده که معادل ٣٠.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی، در سه ماهه دوم سال ١٣٩٩، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ۴٠٧۴۶٣ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٣٠٨٧٩٢ ریال بوده که که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴,١ و ٣.٢ درصد کاهش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، در تابستان٩٩، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٨٨٣٧٩ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ٢٨٧٧٠ ریال بوده که نسبت به فصل تابستان سال قبل به ترتیب معادل ٧٨,١ و ٣٠.٢ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش هزینه خدمات مکانیزه، در سه ماهه دوم سال ٩٩، هزینه شخم زمین زراعی آبی ٣٣٧٧۵٩٠ ریال و هزینه شخم زمین زراعی دیم ٢۵٢٢٢٢٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٣٣,٨ و ۴۶.١ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، در تابستان سال ٩٩، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد ١٢٣٢٣٣٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۵,۵ درصد افزایش و همچنین متوسط دستمزد کارگر میوه چین زن ٨۶١٠٠٩ ریال بوده که به این ترتیب نسبت به فصل تابستان سال قبل ٧٠.٧درصد افزایش داشته است. به علاوه، متوسط دستمزد کارگر تنک کار مرد ١١۶۵۵٩٢ ریال و متوسط دستمزد کارگر تنک کار زن ٨٢۵٧٢۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به تابستان ٩٨ معادل ۶٢.٧ و ٢٣.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

 آرشیو استانی سرویس خبری اقطاع نیوزقیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان ١٣٩٩نمایش در سایت منبع

لينک کوتاه :

blank
blank

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.